Stress, angst og traume – et spørgsmål om balance

 • Energi er den vigtigste ressource, du har.

 • Energi er den drivkraft – det flow, der gør en forskel, når du lever som den du er, lige nu.

 • Alle mennesker skal have mulighed for at LEVE ikke kun OVERLEVE.

Det er udgangspunktet for Iris’ behandling af stress, angst og traumer.

Iris arbejder i feltet mellem mentor og coach - med stress, angst og traumer. Hun guider dig gennem spørgsmål og bringer sin egen viden og erfaring i spil, når det giver mening i forhold til de udfordringer, du står i.


Iris arbejder med samspillet mellem krop og sind. Iris tilbyder hjælp til at finde ind til dig selv som et helt menneske, hvor kroppen og sindet spiller sammen, så du lever det liv, du i virkeligheden ønsker dig.

Kvit din stress

Kæmper du for at få hverdagen til at hænge sammen?


Føler du dig presset af dit tankespind? Hvad med din krop?

Gør den ondt? Hvad med den livsvigtige søvn - er du veludhvilet eller bare træt og udmattet?


Siger du ja til flere af disse spørgsmål, kan du være ramt at stress. Din krop fortæller dig om omfanget og intensiteten af den belastning, du er udsat for.


Stress er kroppens reaktion på fare. Du kæmper, du forsøger at flygte eller lammes af det din hjerne tolker som fare.


Stress er en konstant overlevelseskamp.


Alarmsystemet er i gang, og du mærker stressen:

 • Tankerne kommer på overarbejde
 • Følelserne svinger og tager magten
 • Kroppen siger fra – eller er ved at sige fra


Alvorlig stress kan true dit helbred. Kvit din stress handler om at håndtere dine livsvilkår – at finde i roen i orkanens øje.


Du opnår:

 • At se hvilke overlevelseskampe, du er fanget i
 • At få et mere fleksibelt og modstandsdygtigt nervesystem
 • At leve med nuet som udgangspunkt
 • At genfinde adgangen til din energi og dine ressourcer

Kvit din angst


Har du angst, der hindrer dig i at leve, som du vil?

Gennem Amygdalatræning slipper du din angst!


Du får værktøjer, der gør en forskel – også på mange andre områder af livet. Og det betyder, at du lever det liv, du ønsker. Du ser muligheder og valg frem for begrænsninger. Du lever uden angst.

Træning af amygdala handler om:

 • At kunne stoppe alarmberedskabet, når der ikke er brug for det
 • At genkende Dvd’erne. Du opdager de overlevelsesmønstre, de indeholder
 • At kunne skifte tilstand fra angst til ro
 • At kunne agere fra et roligt sted, i stedet for at reagere i affekt og angst

.

Traume


Traumebehandling er for alle!


Traumer skaber overlevelsesstrategier, der står i vejen for oplevelsen af selvværd, kontakt, glæde og livskraft og spænder ben for vores nære relationer.


Choktraumer – for meget, for hurtigt og for tidligt (Peter A Levine – SE)


Du har måske haft voldsomme oplevelser som trafikuheld, naturkatastrofer eller dødsfald tæt inde på livet. Disse oplevelser kan være traumatiserende og kan kræve behandling.


Udviklingstraume – Tab af kerneevner og udvikling af overlevelsesstrategier (Laurence Heller - NARM)


Du kan også have oplevelser fra din tidlige barndom. Måske fik du ikke dækket dine behov for kærlig kontakt, tillid og selvstændighed. Især denne kategori kan være svær at opdage,da du har ikke altid nogen klar erindring fra den tid. Det kan være svært at sætte dine tidlige barndomsoplevelser i forbindelse med begrænsninger i dit nuværende liv.


Chok og traumer forbliver ofte ”fastfrosset” i organismen, det får os til at reagere som om faren stadig er til stede. Du oplever dig måske konstant på vagt eller du kan føle dig hjælpeløs og overvældet. Det kan begrænse din udfoldelse og livsglæde.


Symptomer kan være:

 • Stress
 • Sensitivt nervesystem
 • Kroniske smerter og træthed
 • Angst og forbier
 • Søvnbesvær
 • Koncentrationsproblemer
 • Depressionstilstande
 • PTSD-symptomer

Kontakt